KADR İNZİBATÇILIĞI VƏ
ƏMƏK HAQQI SİSTEMİ

Mövcud vergi və əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verən kadr inzibatçılığı,
əmək haqqlarının avtomatik hesablanması, məzuniyyətin hesablanması, davamiyyətin
izlənməsi, işçi məlumatlarının vahid bazada saxlanması, dövlət qurumlarına verilən
və digər hesabatların avtomatik hazırlanması və digər əməliyyatları rahatlıqla təmin
edən, geniş funksionallığa malik, istifadəsi rahat, sürətli və təhlükəsiz VAHİD
ELEKTRON İNSAN RESURSLARI İDARƏETMƏ SİSTEMİ!

Təqdimatı yüklə

KADR İNZİBATÇILIĞI VƏ ƏMƏK HAQQI SİSTEMİ

Mövcud vergi və əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verən kadr inzibatçılığı, əmək haqqlarının avtomatik hesablanması, məzuniyyətin hesablanması, davamiyyətin izlənməsi, işçi məlumatlarının vahid bazada saxlanması, dövlət qurumlarına verilən və digər hesabatların avtomatik hazırlanması və digər əməliyyatları rahatlıqla təmin edən, geniş funksionallığa malik, istifadəsi rahat, sürətli və təhlükəsiz VAHİD ELEKTRON İNSAN RESURSLARI İDARƏETMƏ SİSTEMİ!

Təqdimatı yüklə

Modullar

7HRM Sisteminin geniş funksionallığı müxtəlif modullarda əksini tapıb. Modullar həm müstəqil həmdə bir biri ilə integrasiya olunmuş şəkildə çalışır və rahatlıqla istifadə olunur. Müştərinin seçiminə uyğun zərurət yaranan modullar ardıcıllıqlada qurula bilər. Spesifik tələblərə uyğun əlavə modullar hazırlanıb Sistemə rahatlıqla inteqrasiya oluna bilər.

Üstünlüklər

5 ildən çoxdur ki daimi təkmilləşən sistemin əsas məqsədi istənilən təşkilat üçün insan resursların idarəedilməsi işinin daha səmərəli, sürətli və təhlükəsiz şəkildə təşkili, kadr inzibatçılığında sənədlərlə işə sərf olunan vaxta və xərclərə qənaət, daimi nəzarət, monitorinq və səhvlərdən sığortalanma, sənədlərin tərtibi, saxlanması, qorunması və hər zaman əlin altında olmasıdır.

01 Uyğunluq Sistem əmək və vergi qanunvericiliyinin tələblərinə tam cavab verir və yeni dəyişikliklər dərhal əks olunur.
02 Təhlükəsizlik İstifadəçilərin və Sistemin bazasında arxivləşdirilən bütün məlumatların təhlükəsizliyi tam olaraq qorunur.
03 Davamlılıq Fasiləsiz 24/7 rejimində çalışan və istənilən yerdən qoşula bilinən işlək sistem.
04 Müstəqillik Mütəmadi olaraq yenilənən Sistem heç bir kənar texnologiyalardan asılı olmayaraq müstəqil çalışır.
05 Çeviklik Bütün alt təşkilatlar vahid bir sistemdə rahat idarə olunur.
06 Funksionallıq Digər sistem və ya fayllardan sistemə keçəndə məlumatların import imkanı.

Sistemin faydaları

Əlçatanlıq Fasiləsiz və xətasız çalışan Sistem ilə İşçilər barədə bütün məlumatların hər zaman və hər yerdə əlin altında olması.
Nəzarət Kadr sənədlərin hərəkəti, statusları və icrasının daimi monitorinqi, bildirişlərin və istənilən hesabatın tez və rahat alınması.
Rahatçılıq İşçilərə aid dürüst məlumatlar əsasında daha doğru və tez qərarların verilməsi, öz işinə fokus və daha çox vaxt sərf etmə imkanları
Etibarlılıq Məlumatların dürüstlüyünə və öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsinə tam əminlik.
Səmərəlilik İşçilər, əmək haqqılar və kadr sənədlərinin daha səmərəli, sadə, çevik, rahat və səhvsiz idarəetməsi, təşkili və həyata keçirilməsi.
Qənaət Kadr kargüzarlığının optimallaşdırılması, HR proseslərə və sənədlərlə işə sərf olunan vaxtın və xərclərın azaldılması.

Sistemin görüntüləri

“7HRM” Sisteminin geniş funksionallığından və modulların imkanlarından istifadə etmək üçün Sistemə birkliklə qoşulmaq kifayətdir. Sistemdə işçilərin idarəedilməsinin əsas pəncərəsi İŞÇİLƏRİN ÜMUMİ SİYAHISIDIR. Təşkilatın işçiləri üzrə bütün əməliyyatlar bu pəncərədə asanlıqla yerinə yetirilə bilir.

Demo sorğusu